Ochránit majetek před vytopením

Ochrání majetek váš i vašich sousedů. Nezáleží na tom, jestli bude porucha na potrubí, praskne hadička splachovače nebo se vám rozbije například pračka. 

Čidlo zaplavení je malé, bezdrátové a umisťuje se zpravidla na zem nebo tam, kde může přijít nejrychleji do kontaktu s unikající vodou. Jakmile k tomu dojde, pošle signál do ventilu, který automaticky uzavře přívod vody.

Stav ventilu můžete sledovat na svém mobilu díky WiFi nebo sms komunikaci.